Senarai Kur­sus

Berikut adalah senarai kur­sus yang ditawarkan oleh FSG:

NAMA DAN KOD KURSUS PRO­GRAM TERLIBAT PEN­SYARAH SUMBER
Fun­da­men­tal Physics 1 (PHY130)

Diploma Keju­ruter­aan Awam (EC110)

Diploma Keju­ruter­aan Mekanikal (EM110)

Semes­ter 1

Siti Nor Hafiza Mohd Yusoff
Fun­da­men­tal Physics 2 (PHY131)

Diploma Keju­ruter­aan Awam (EC110)

Semes­ter 2

Asmawati @Fatin Naji­hah Alias
Physics For Engi­neer­ing 1 (PHY143)

Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik
(Kawalan dan Ins­tu­men­tasi) (EE110)

Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik
(Elek­tronik) (EE111)

Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik (Kuasa) (EE112)

Semes­ter 1

Siti Nurul ‘Ain Zaiton
Physics For Engi­neer­ing 2 (PHY193)

Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik
(Kawalan dan Ins­tru­men­tasi) (EE110)

Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik
(Elek­tronik) (EE111)

Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik (Kuasa) (EE112)

Semes­ter 1

Dr. Haryana Mohd Hairi
Basic Chem­istry (CHM138)

Diploma Keju­ruter­aan Awam (EC110)

Semes­ter 1

Dr. Nur Hazi­rah Rozali Annuar
Chem­istry (CHM141)

Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik (Kawalan dan Instru­men­tasi) (EE110)

Diploma Keju­ruter­aan Elek­trik (Elek­tronik) (EE111)

Semes­ter 1

Muni­rah Onn