Pro­gram Unit Sukan 2015

MAK­LUMAT PRO­GRAM UNIT SUKAN UiTM PASIR GUDANG 2015

BIL PRO­GRAM TARIKH KATEGORI/​STATUS TEM­PAT ANJU­RAN
1. Let’s Dance Jan­u­ari — Mac 2015 Sele­sai Berhada­pan Per­pus­takaan UiTM Pasir Gudang Unit Sukan
2. Liga JBFA Jan­u­ari — April 2015 Sele­sai Padang Bola Sepak UiTM Pasir Gudang
3. Liga PDM Teratai Jan­u­ari — Feb­ru­ari 2015 Sele­sai Padang Bola Sepak UiTM Pasir Gudang
4. Per­tandin­gan Memancing 17 Jan­u­ari 2015 Pela­jar Rekreasi UiTM Sega­mat UiTM Sega­mat
5. Sport for Charity 24 Jan­u­ari 2015 Sele­sai Fasil­iti Sukan UiTM Pasir Gudang Unit Sukan & Majlis Sukan Pela­jar (MSP)
6. Kejo­hanan Silat Olahraga berpa­sukan 5×5 Negeri Sembilan 3031 Jan­u­ari 2015 Jem­putan Pertandingan Sta­dium Ter­tutup Paroi Negeri Sembilan
7. 20th IIUM Invi­ta­tional Taek­wondo WTF Cham­pi­onship 2015 0608 Feb­ru­ari 2015 Jem­putan Pertandingan UiTM Bangi
8. Kejo­hanan Ten­pin Bowl­ing Staf UiTM Pasir Gudang 07 Feb­ru­ari 2015 Staf UiTM Pasir Gudang Pusat Bowl­ing Sku­dai Parade Unit Sukan
9. Sukan Antara Kolej (SUKOL) 2015 1214 Feb­ru­ari 2015 Jem­putan Pertandingan UiTM Sega­mat UiTM Sega­mat
10. Aktiv­iti Asas Wall Climbing 28 Feb­ru­ari 2015 Pela­jar Rekreasi Pusat Lati­han Petit Out­door Johor Unit Sukan

11.

Fut­sal Vaganza 03 Mac 2015 Sele­sai Gelang­gang Fut­sal UiTM Pasir Gudang Unit Sukan & Majlis Sukan Pela­jar (MSP)
12 Malam Anugerah Sukan 12 Mac 2015 Sele­sai UiTM Sega­mat UiTM Sega­mat
13. Kem­bara Matematik 06 Mei 2015 Sele­sai Hutan Ban­dar Sek. CON­VENT Johor Bahru
14. Sukan FKM 15 Mei — 16 Mei 2015 UiTM UiTM Pasir Gudang FKM UiTM Pasir Gudang
15. Sukan Paint­ball 30 Mei 2015 UiTM UiTM Pasir Gudang Unit Sukan bersama Tabung Haji
16. Liga Bola Sepak IPT 09 Jun — 14 Jun 2015 Zon Sela­tan Padang Bola Sepak UiTM Pasir Gudang UiTM
17. KARISMA 25 Okto­ber — 1 Novem­ber 2015 UiTM UiTM Kedah UiTM

* Mak­lumat pro­gram akan dike­mas kini dari masa ke semasa. Harap Maklum.