Pelan Pen­ga­jian

MAK­LUMAT PELAN INDUK

Pelan ID :

6541EC110DIPLOMA KEJU­RUTER­AAN AWAM

Sem Mula :

20174 — Ses­sion 1 20172018

Sem Tamat :

20202 — Ses­sion 2 20192020

Bil

Kod Kur­sus

Keteran­gan Kursus

Unit Kredit

Bhg

Jenis

1

CHM138

BASIC CHEM­ISTRY

3.00

1.00

B — Kur­sus Utama

2

CTU101

FUN­DA­MEN­TALS OF ISLAM

2.00

1.00

P — Kur­sus Bukan Utama

3

ECM157

INTRO­DUC­TION TO CIVIL ENGINEERING

1.00

1.00

B — Kur­sus Utama

4

ECM256

CIVIL ENGI­NEER­ING DRAWING

2.00

1.00

B — Kur­sus Utama

5

ELC121

INTE­GRATED LAN­GUAGE SKILLS I

3.00

1.00

B — Kur­sus Utama

6

HBU111

NATIONAL KESA­TRIA I

1.00

1.00

P — Kur­sus Bukan Utama

7

MAT183

CAL­CU­LUS I

3.00

1.00

B — Kur­sus Utama

8

PHY145

FUN­DA­MEN­TAL OF PHYSICS

3.00

1.00

B — Kur­sus Utama

9

UED101

MATH­E­MAT­I­CAL THINK­ING FOR NOVICES

0

1.00

P — Kur­sus Bukan Utama

10

CSC128

FUN­DA­MEN­TALS OF COM­PUTER PROB­LEM SOLVING

3.00

2.00

B — Kur­sus Utama

11

CTU151

ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATION

2.00

2.00

P — Kur­sus Bukan Utama

12

ECG253

GEOL­OGY

3.00

2.00

B — Kur­sus Utama

13

ECS226

SOLID MECHAN­ICS

3.00

2.00

B — Kur­sus Utama

14

ELC151

INTE­GRATED LAN­GUAGE SKILLS II

3.00

2.00

B — Kur­sus Utama

15

HBU121

NATIONAL KESA­TRIA II

1.00

2.00

P — Kur­sus Bukan Utama

16

MAT235

CAL­CU­LUS II FOR ENGINEERS

3.00

2.00

B — Kur­sus Utama

17

CTU211

SCI­ENCE AND TECH­NOL­OGY IN ISLAM

2.00

3.00

P — Kur­sus Bukan Utama

18

ECG243

SOIL MECHAN­ICS

3.00

3.00

B — Kur­sus Utama

19

ECG345

SUR­VEY­ING

3.00

3.00

B — Kur­sus Utama

20

ECW231

FLUID MECHAN­ICS

3.00

3.00

B — Kur­sus Utama

21

ELC231

INTE­GRATED LAN­GUAGE SKILLS III

3.00

3.00

B — Kur­sus Utama

22

HBU131

NATIONAL KESA­TRIA III

1.00

3.00

P — Kur­sus Bukan Utama

23

MAT285

FUR­THER MATH­E­MAT­ICS FOR ENGINEERS

3.00

3.00

B — Kur­sus Utama

24

ECG263

SOIL ENGI­NEER­ING LABORATORY

1.00

4.00

B — Kur­sus Utama

25

ECM346

BUILD­ING SERVICES

2.00

4.00

B — Kur­sus Utama

26

ECM367

PROJECT AND CON­STRUC­TION MANAGEMENT

3.00

4.00

B — Kur­sus Utama

27

ECS246

CIVIL ENGI­NEER­ING MATERIALS

2.00

4.00

B — Kur­sus Utama

28

ECS248

BASIC STRUC­TURAL ANALYSIS

3.00

4.00

B — Kur­sus Utama

29

ECS268

STRUC­TURAL AND MATE­R­IAL LABORATORY

1.00

4.00

B — Kur­sus Utama

30

ECW241

HYDRAULICS

3.00

4.00

B — Kur­sus Utama

31

ENT300

FUN­DA­MEN­TALS OF ENTREPRENEURSHIP

3.00

4.00

B — Kur­sus Utama

32

ECG344

HIGH­WAY ENGINEERING

2.00

5.00

B — Kur­sus Utama

33

ECG353

SOIL ENGI­NEER­ING

2.00

5.00

B — Kur­sus Utama

34

ECM366

CIVIL ENGI­NEER­ING QUAN­TI­TIES AND ESTIMATION

3.00

5.00

B — Kur­sus Utama

35

ECS338

STRUC­TURAL CON­CRETE AND STEEL DESIGN

3.00

5.00

B — Kur­sus Utama

36

ECS358

CIVIL ENGI­NEER­ING DESIGN PROJECT

3.00

5.00

B — Kur­sus Utama

37

ECW331

WATER & WASTE WATER ENGINEERING

3.00

5.00

B — Kur­sus Utama

38

ECW341

WATER ENGI­NEER­ING LABORATORY

1.00

5.00

B — Kur­sus Utama

39

ECM377

INDUS­TRIAL TRAINING

9.00

6.00

B — Kur­sus Utama

Klik link di bawah untuk pelan pengajian

PLAN ID 5271

PLAN ID 6541