Pem­ba­haruan Bahan Pin­ja­man

PEM­BA­HARUAN (BOOKS RENEWAL)

1. Pem­ba­haruan Buku (Books renewal) melalui Kaunter

• Dibenarkan hanya sekali sahaja
• Peng­guna lain tidak mem­buat tem­pa­han
• Buku tiada lewat pemulangan

2. Secara Atas Tal­ian (Online)

Untuk pem­ba­haruan buku secara atas tal­ian Klik Disini

• Patron ID : No Pela­jar /​Staf
• Pass­word : No Kad Pengenalan