Pen­ge­nalanUnit Kesi­hatan UiTM Cawan­gan Johor, Kam­pus Pasir Gudang mula berop­erasi secara ras­minya pada 1.6.2014.
Tujuan penubuhan unit ini adalah untuk menawarkan rawatan peru­batan dan kesi­hatan asas kepada maha­siswa — maha­siswi.

Unit kesi­hatan ter­diri dari­pada 7 orang staf , yang di ket­uai oleh Dr Sha­fi­naz Binti Mak­mor (Pegawai Peru­batan UD47), 2 orang (Peno­long Pegawai Peru­batan U29) iaitu En Mohd Zair­ull Azmel bin Mohd Zubil dan Pn Asmi­dar binti Abdull Rah­man 2 orang (Juru­rawat Ter­latih U29) iaitu En Muham­mad Hairul Tau­fik Bin Amat Basri dan Cik Nur­suraya Binti Saparudin, 1 orang (Peno­long Pegawai Far­masi U29) Cik Nore­dayah Binti Amatyangzi, & 1 orang (Pemandu Ambu­lans H11) En Abdul Halim Bin Tahir.