Pelu­ang Peker­jaan

Grad­uan Fakulti Keju­ruter­aan Mekanikal layak untuk bek­erja seba­gai pem­bantu jurutera atau juruteknik didalam pel­ba­gai bidang yang meli­batkan peng­gu­naan mesin seperti bidang pem­bu­atan, aeroangkasa, auto­mo­tif, serta minyak dan gas.