Kemu­da­han Sek­i­tar Kawasan Kam­pus

Lat­i­tude: 1.526747

Lon­gi­tude: 103.878007

Untuk paparan lebih jelas sila klik sini atau google maps.

Kemu­da­han yang ter­da­pat berdekatan kampus: