Iklan Terkini

Iklan Jawatan Kosong

Bil. Jawatan Tarikh Tutup
Muat Turun
1. Iklan Pen­syarah Sam­bi­lan Sepenuh Masa

(Lihat Sini)
29 Julai 2019 (Isnin) Borang Per­mo­ho­nan
Klik Di Sini
2.

Iklan Peno­long Arkitek Landskap,

Pegawai Ekseku­tif,

Peno­long Pegawai Perubatan

(Lihat Sini)

28 Julai 2019 (Ahad)

Borang Per­mo­ho­nan
Klik Di Sini

Iklan Sebutharga

Bil. No. Sebutharga Tajuk Sebutharga Kelayakan Mak­lumat Lanjut
1. UiTM/​J3/​PER/​SHR/​P/​0919/​0001

CADAN­GAN MEM­BEKAL, MENG­HAN­TAR, MEMASANG, MEN­GU­JI­LARI DAN MENYE­LENG­GARA MESIN PENC­ETAK MEDIUM_​BW MUL­TI­FUNC­TION PRINTER 40cpm SECARA SEWAAN SELAMA 3 TAHUN DI UITM CAWAN­GAN JOHOR KAM­PUS PASIR GUDANG

221502: Penye­waan Mesin dan Per­ala­tan Pejabat Klik Di Sini
2. UiTM/​J3/​PER/​SHR/​P/​0919/​0002 CADAN­GAN MEM­BEKAL, MENG­HAN­TAR, MEMASANG, MEN­GU­JI­LARI DAN MENYE­LENG­GARA MESIN PENC­ETAK LOW BW MUL­TI­FUNC­TION PRINTER 30 cpm SECARA SEWAAN SELAMA 3 TAHUN DI UITM CAWAN­GAN JOHOR KAM­PUS PASIR GUDANG 221502: Penye­waan Mesin dan Per­ala­tan Pejabat Klik Di Sini
3. UiTM/​J3/​PER/​SHR/​P/​0919/​0003 CADAN­GAN MEM­BEKAL, MENG­HAN­TAR, MEMASANG, MEN­GU­JI­LARI DAN MENYE­LENG­GARA MESIN PENC­ETAK HIGH VOLUME_​BW MUL­TI­FUNC­TION PRINTER 95cpm SECARA SEWAAN SELAMA 3 TAHUN DI UITM CAWAN­GAN JOHOR KAM­PUS PASIR GUDANG 221502: Penye­waan Mesin dan Per­ala­tan Pejabat Klik Di Sini

4.

UiTM/​J3/​PER/​SHR/​P/​0919/​0006 CADAN­GAN MEM­BEKAL, MENG­HAN­TAR, MEMASANG, MEN­GU­JI­LARI DAN MENYE­LENG­GARA MESIN PENC­ETAK MEDIUM_​COLOUR MUL­TI­FUNC­TION PRINTER 55cpm SECARA SEWAAN SELAMA 2 TAHUN DI UITM CAWAN­GAN JOHOR KAM­PUS PASIR GUDANG 221502: Penye­waan Mesin dan Per­ala­tan Pejabat

Klik Di Sini

5.

SAJ3/​SH/​006/​2019 CADAN­GAN KON­TRAK PERKHID­MATAN PENYE­LENG­GARAAN KENDER­AAN MELEBIHI TIGA (3) TON SERTA KERJA-​KERJA BERKAI­TAN UNTUK TEM­POH TIGA (3)TAHUN DI UITM JOHOR KAM­PUS PASIR GUDANG 220105PENYE­LENG­GARAAN & PEM­BAIKAN KENDER­AAN MELEBIHI 3 TON

Klik Di Sini

6.

KYJ3/​SH/​003/​2019 CADAN­GAN MEM­BEKAL, MENG­HAN­TAR, MEMASANG, MEN­GU­JI­LARI DAN MENYE­LENG­GARA PER­ALA­TAN DIBAWAH BAJET KY TAHUN 2019 FAKULTI KEJU­RUTER­AAN ELEK­TRIK UITM CAWAN­GAN JOHOR KAM­PUS PASIR GUDANG 140502 (KOM­PO­NEN DAN AKSESORI ELEK­TRIK DAN ELEKTRONIK)

Klik Di Sini