Galeri FKM

Pem­ben­tan­gan Pro­jek MEC332 (June 13, 2018)

Pem­ben­tan­gan pro­jek MEC332 pelajar-​pelajar semes­ter 5.

Sela­mat Bersara Prof. Madya Ya’kub

Sela­mat bersara diu­cap­kan kepada Prof Madya Ya’kub Md Taib yang telah bersara wajib pada 26/​02/​2017 yang lalu.

Ter­ima kasih banyak di atas segala jasa-​jasa yang dicu­rahkan demi mema­jukan anak bangsa

Tak­li­mat Pela­jar Baru

Sukan Piala Dekan FKM antara Kampus_​2015