Direk­tori Staf

Staf kami ter­diri dari­pada staf akademik dan staf bukan akademik. Sehingga kini, fakulti ini mem­pun­yai 15 orang Pen­syarah, 2 orang Peno­long Pegawai Sains, dan 2 orang Peno­long Jurutera. Kese­mua staf fakulti ini boleh dihubungi melalui tele­fon dan e-​mel seperti tert­era di bawah.

(+607) 381 8000
Fakulti Keju­ruter­aan Kimia, Kam­pus Pasir Gudang

Direk­tori Pensyarah:

Bil. Nama Jawatan No. Tele­fon
1

PM Dr Ahmad Rafizan Bin Mohamad Daud

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Peno­long Rektor

07381 8547
2

Muham­mad Imran Bin Ismail

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketua Pusat Pengajian

07381 8542
3

Ahmad Ramli Bin Rashidi

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8524
4

Arbanah Binti Muhammad

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8552
5

Azmi Bin Roslan

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8540
6

Mohd Zaki Bin Sukor

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8525
7

Moham­mad Bin Abdullah

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8522
8

Nor Fadi­lah binti Mohamad

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8526
9

Omar Syah Jehan Bin Elham

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8554
10

Salmi Nur Ain Binti Sanusi

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8528
11

Shar­i­fah Iziuna Binti Sayed Jamaludin

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8553
12

Siti Hajar Anaziah Binti Muhamad

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8527
13

Mohd Haikal Bin Mustafa

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8545
14

Noor Hidayu Binti Abdul Rani

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8529
15

Meor Muham­mad Hafiz Bin Shah Buddin

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Pen­syarah 07381 8523

Direk­tori Staff Sokongan:

Bil. Nama Jawatan No. Tele­fon
1

Maria Binti Abdul Ghani

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Peno­long Jurutera 07381 8502
2

Nurhaslina Binti Hambari

This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Peno­long Pegawai Sains 07381 8514