Direk­tori Staff

BIL NAMA STAFF JAWATAN YANG DISANDANG

TEL NO

1.

Pn. Nur Hay­ati Binti Sawal

Peno­long Pendaftar 073818001
2.

En. Mohd Fer­daus Bin Jamin

Peno­long Jurutera 073818005
3.

En. Ahmad Nazrul Bin Omar

Pegawai Ekseku­tif 073818015
4.

Pn. Areeda Binti Shahadan

Pem­bantu Tadbir 073818008
5.

En. Aizud­din Bin Ismail

Pem­bantu Tadbir 073818009
6.

En. Mohd Hafiz Bin Zakariah

Pem­bantu Tadbir 073818007
7.

Pn. Syuhada Binti Kamsani

Pem­bantu Tadbir 073818011
8.

En. Mohd Abdul Shukur Bin Mohd Noor

Pem­bantu Tadbir 073818006
9.

En. Sam­sul Nizam Bin Safar

Pem­bantu Operasi 073818028
10.

En. Has­nizam Bin Omar

Pekerja Awam 073818010