[2017] Bengkel Pem­ban­gu­nan & Pen­gen­dalian Laman Web Rasmi FSKM

Nama Pro­gram : Bengkel Pem­ban­gu­nan & Pen­gen­dalian Laman Web Rasmi FSKM UiTM Kam­pus Pasir Gudang
Tarikh : 23 May 2017
Masa : 08451200
Tem­pat : Mak­mal Kom­puter PTDI
Ten­tatif : 8.45 pagi – 9.00 pagi : Pendaf­taran Peserta.
9.00 pagi – 11.00 pagi : Ceramah men­ge­nai pem­ban­gu­nan dan pen­gen­dalian laman web FSKM.
11 pagi – 12 ten­gah hari : Tuto­r­ial pen­gen­dalian dan menge­mask­ini laman web FSKM.
12.00 ten­gah hari : Jamuan ten­gah hari dan bersurai.