Direk­tori Staf

Per­pus­takaan Tun Dr Ismail

Peja­bat Peno­long Rektor

Peno­long Rektor

Dr. Anuar bin Mohamad @ Ahmad

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818000

Seti­ausaha Pejabat

Noraznita binti Salleh

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818144

Pegawai Ekseku­tif

Mohd Hisyam­mud­din bin Salleh Nordin

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818135

Pem­bantu Operasi

Muhamad Zamri bin Omar

No. Tele­fon: 073818137

Unit Komu­nikasi Korporat

Penye­laras

Prof. Madya Dr. Hal­iza Hirza binti Jaffar

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818134

Pen­tad­bir Akademik

Ketua Pusat Pen­ga­jian Fakulti Keju­ruter­aan Awam

Moham­mad Haz­izi bin Jamal

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818339

Ketua Pusat Pen­ga­jian Fakulti Keju­ruter­aan Elektrik

Nurhani binti Kasuan

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818190

Ketua Pusat Pen­ga­jian Fakulti Keju­ruter­aan Mekanikal

Dr Azianti binti Ismail

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818421

Koor­di­na­tor Pro­gram Fakulti Keju­ruter­aan Kimia

Dr. Ahmad Rafizan bin Mohamad Daud

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818547

Koor­di­na­tor Pro­gram Fakulti Pen­gu­ru­san dan Perniagaan

Nura­zlina binti Samsudin

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818562 & 8572

Baha­gian Pentadbiran

Peno­long Pendaftar

Hamzah bin Aziz

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818116

Pegawai Ekseku­tif Kanan

Siti Hajar binti Hj. Mohd Ali

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818117

Peno­long Jurutera Automotif

Sha’ari@ Ismail Bin Malek

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818101

Pem­bantu Tadbir

Suziana binti Yusoff

No. Tele­fon: 073818110

Pem­bantu Tadbir

Ruziyana binti Arepin

No. Tele­fon: 073818113

Pem­bantu Tadbir

Shahren bin Hussein

No. Tele­fon: 073818114

Pegawai Khid­mat Pelanggan

Afzan binti Shahadan

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No Tele­fon: 073818000

Pegawai Khid­mat Pelanggan

Siti Noaini binti Zuki

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No Tele­fon: 073818000

Pem­bantu Operasi

Sam­sul Nizam bin Safar

No Tele­fon: 073818115

Baha­gian Hal Ehwal Akademik

Peno­long Pendaftar

Nur Hay­ati binti Sawal

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No Tele­fon: 073818001

Pegawai Ekseku­tif

Ahmad Nazrul bin Omar

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No Tele­fon: 073818015

Pegawai Ekseku­tif

Nuru­lasikin Binti Rosli

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No Tele­fon: 073818018

Peno­long Jurutera Audio Visual

Mohd Fer­daus bin Jamin

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No Tele­fon: 073818005

Pem­bantu Tadbir

Areeda binti Shahadan

No Tele­fon: 073818008

Pem­bantu Tadbir

Mohd Hafiz bin Zakariah

No Tele­fon: 073818007

Pem­bantu Tadbir

Aizud­din bin Ismail

No Tele­fon: 073818009

Pem­bantu Tadbir

Mohd Abdul Shukur Bin Mohd Noor

No Tele­fon: 073818006

Kerani INED

Nor Syuhada Binti Mohd Kamsani

No Tele­fon: 073818018

Pem­bantu Awam

Has­nizam bin Omar

No Tele­fon:

Pem­bantu Operasi

Muhamad Hanif bin Ramli

No Tele­fon:

Pekerja Sam­bi­lan Har­ian EMBA

Mohd Sahadil bin Sharip

No Tele­fon:

Baha­gian Hal Ehwal Pelajar

Peno­long Pendaftar

Siti Hanisah binti Ishak

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818033

Pegawai Ekseku­tif

Akasyah Bin Mohamed

Emel:This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818032

Pegawai Ekseku­tif

Mohd Sharudin Bin Mazlan

Emel:This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818031

Pem­bantu Tadbir

Noraidah Binti Marmin

No. Tele­fon: 073818053

Pem­bantu Tadbir

Siti Ruza­l­iza Binti Roba’ai

No. Tele­fon: 073818042

Pem­bantu Operasi

Nadia Shela Mohd Som

No. Tele­fon: 073818049

Baha­gian Teknologi Maklumat

Pegawai Teknologi Maklumat

Nuraisyah binti Kamarun

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818085

Peno­long Pegawai Teknologi Maklumat

Nurul Azida binti Abd Razak

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818086

Peno­long Pegawai Teknologi Maklumat

Nor Afi­dah binti Othman

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818075

Peno­long Pegawai Teknologi Maklumat

Mohd Zul-​Afiq bin Nordin

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818080 & 8607

Peno­long Pegawai Teknologi Maklumat

Mohamad Farees bin Adam

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818074 & 8608

Peno­long Pegawai Teknologi Maklumat

Sazali bin Selamat

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818078

Peno­long Pegawai Teknologi Maklumat

Mohd Nazri bin Khalid

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818077 & 8614

Juruteknik Kom­puter

Mohd Suf­fian bin Ahmad

No. Tele­fon: 073818079 & 8613

Baha­gian Pen­gu­ru­san Fasiliti

Jurutera

Md Asnan bin Abd Rahman

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818777

Peno­long Jurutera (Awam)

Nabilla Binti Md Tahir

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818774

Pem­bantu Kemahiran

Mohd Haikal Bin Abd.Razak

No. Tele­fon: 073818770

Pem­bantu Kemahiran

Muha­had Bin Rosmali

No. Tele­fon: 073818770

Pen­jaga Jen­tera Elektrik

Razib Alib Bin Md Selikan

No. Tele­fon: 073818769

Peja­bat Bendahari

Peno­long Bendahari

Nazi­rah binti Abd Hamid

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818093

Pegawai Kerja Akaun

Eliana Has­mah Jamil

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818094

Pegawai Kerja Akaun

Syed Zahir Syed Jamal

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818088

Pegawai Kerja Akaun

Mariatun binti Othman

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818089

Pem­bantu Tad­bir (Kewangan)

Saiyi­dah Syafiqah Mutahar

No. Tele­fon: 073818125

Pem­bantu Tad­bir (Kewangan)

Aslina binti Moklas

No. Tele­fon: 073818096

Pem­bantu Operasi

Nur Kamarul Asfar Bin Ahmad Sapie

No. Tele­fon: 073818121

Baha­gian Hal Ehwal Islam

Pegawai Hal Ehwal Islam

Azizah Binti Md Kasah

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818038

Peno­long Pegawai Hal Ehwal Islam

Mohd Sid­dik bin Maidin Kutih

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818050

Bilal

Naqib Zhar­fan Basysyasy Bin Omar

No. Tele­fon: 073818050

Per­pus­takaan Tun Dr Ismail

Pus­takawan Kanan

Idris Muham­mad

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818642

Pus­takawan

Nor Aze­lea Binti Mohd Azahar

Emel: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tele­fon: 073818632

Pem­bantu Perpustakaan

Malek Ahmad

No. Tele­fon: 073818633

Pem­bantu Perpustakaan

Mohamad Asru­la­zlan Mohamed Hashim

No. Tele­fon: 073818627

Pem­bantu Perpustakaan

Siti Dzari­fah Mohd Sarifee

No. Tele­fon: 073818625

Pem­bantu Perpustakaan

Nur­rul Iza Ibrahim

No. Tele­fon: 073818660

Pem­bantu Perpustakaan

Siti Fati­hah Mohd Fuzi

No. Tele­fon: 073818629

Pem­bantu Perpustakaan

Mohd Sharir Bin Mohd Shaini

No. Tele­fon: 073818635

Pem­bantu Perpustakaan

Noor Syafiqah Mohd Ali

No. Tele­fon: 073818644

Pem­bantu Perpustakaan

Mohd Haziq Awalludin

No. Tele­fon: 073818646